ConverterCE 1.8c (Windows Mobile 2003)

Konwerter najczęściej używanych jednostek.