ConvGO! 2.4 pl

Program umieszczający dokumenty HTML/XHTML w bazie danych Lotus Notes/Domino. Dzięki możliwościom programu, każdy zbiór dokumentów HTML/XHTML umieszczony w bazie danych może być w prosty sposób przeszukiwany i zarządzany. Poprzez wykorzystanie tej możliwości, łatwo można tworzyć repozytoria informacji przechowywanej w bezpieczny sposób albo aplikacje Lotus Domino jako dynamiczne lub statyczne witryny WWW, których część jest realizowana poza bazą danych.