CoolMon 1.0 Final

Wyświetla informacje o systemie w małym oknie, które można konfigurować. Dzięki konfiguracji serwera i klienta można monitorować komputery na odległość. Istnieje również opcja konfiguracji web serwera, co pozwala na dostęp do danych programu z poziomu serwisów internetowych.

Aplikacja pokazuje m.in.:

- bieżące użycie procesora;

- ilość uruchomionych procesów;

- użycie pamięci wirtualnej;

- użycie pamięci fizycznej;

- czas pracy komputera.