CoreEditor (EdHTML) 1.0 pl

Program kierowany jest głównie do osób tworzących serwisy WWW i piszących dokumenty w TeX. Nadaje się także bardzo dobrze jako edytor dla osób programujących w wielu innych językach programowania, gdyż potrafi dla nich kolorować składnię, wyświetlać podpowiedzi i współpracować z kompilatorami.