CPU Monitor

Monitor obciążenia procesora pod systemem Windows. Stopień obciążenia prezentowany jest przy pomocy wykresu.