CPU RightMark Lite 2005

Narzędzie do przeprowadzania testów wydajności procesorów. Program każe wykonywać jednostce centralnej szereg różnych działań (modelowanie, grafika 3D, itp.). W rezultacie otrzymujemy obiektywne wyniki, które nie są zależne od innych komponentów komputera. Dzięki temu można porównać wydajność procesorów zainstalowanych na różnych platformach.