Crack Killer 1.20

Aplikacja zawierająca bazę danych, która informuje autorów i producentów oprogramowania o stronach internetowych, które przechowują specjalne programy (cracki) do łamania zabezpieczeń, numery seryjne oraz pirackie wersje oprogramowania.