CrazyKartOON

CrazyKartOON umożliwia nam rozegranie wyścigów małych śmiesznych samochodzików na bardzo kolorowych trasach. W bardzo trudnej walce z naszymi rywalami pomocne mogą okazać się rakiety w które uzbrojony jest nasz pojazd.

CrazyKartOON umożliwia nam również wizualny tuning naszego małego wozu.