Crystal XP 0.21 pl

Pozwala poprawić wygląd Visty poprzez wprowadzenie pełnej przezroczystości okien, a nie tylko paska biegnącego wokół okna aplikacji. Podobnie jak w poprzednim produkcie, użytkownik uzyskuje kontrolę nad efektem przezroczystości nawet dla poszczególnych okien, a nie wszystkich jednocześnie. Jako dodatek można traktować niewielki wskaźnik informujący o obciążeniu procesora.