CueMaker 1.0

Narzędzie to służy do łatwej obsługi plików w formacie BIN. Tworzony jest plik w formacie CUE, który koresponduje z BIN i umożliwia bezproblemowe zapisanie zawartości pliku na nośniku CD.