Currency Converter

Narzędzie dające możliwość przeliczenia kwoty w danej walucie na inną według obecnych kursów.