CZ-Pdf2Tab 1.0

Umożliwia konwersję tabel zapisanych w dokumentach PDF do formatu odpowiedniego do zaimportowania danych z tabeli do bazy danych.