DaCapo 5.0.2

DaCapo to metronom, który obok ilości uderzeń na minutę pokazuje również włoskie nazwy prędkości. Akcenty mogą być ustawione w różnych odstępach, co emuluje takty typu 3/4 oraz 7/8.