Date Time Calci for Pocket PC

Proste, darmowe narzędzie wyświetlające ilość czasu pomiędzy dwoma datami.