DateEx Today Component 2.01 (Windows Mobile 2003/, 5/6)

Aplikacja, która pozwala zmodyfikować informacje wyświetlane na powitalnym ekranie telefonu. Może wyświetlać aktualną datę oraz dzień tygodnia, godzinę w innej strefie czasowej (do 5 miast), itp.