Decode Shell Extension 4.6

Program pomagający zarządzać załącznikami poczty elektronicznej. Poprzez przyciśnięcie prawego przycisku myszki możesz zakodować lub zdekodować załącznik zapisany w jednym z wielu obsługiwanych przez program formatów ( UUENCODE, BinHEX, Base64 i inne). Jeśli załącznik zawiera tylko jeden plik program zaoferuje Ci jego otwarcie jednak z powodów bezpieczeństwa nie zrobi tego jeśli jest to plik typu .exe, .com, .bat, . (potencjalnie groźny jako wirus). Pliki danych programu Word, Excel i Power Point również powinny być przed otwarciem sprawdzone pod kątem obecności makrowirusów.