DefEcs 1.0 pl

Program pomaga przeglądać i modyfikować bazę danych ustawień w Mac OS X. Pokazuje on wszystkie stałe domeny z bazy ustawień i zapewnia wygodny, oparty na drzewie (tzw. outline view), interfejs do przeglądania zawartości domen. Można dodawać, usuwać i edytować wartości przechowywane w bazie ustawień. DefEcs umożliwia także tworzenie kopii zapasowych i przywracanie stanu bazy systemowej.