Deleter 1.0.1 (Symbian S60 3rd edition)

Prosta aplikacja, która umożliwia proste wykasowanie listy urządzeń bluetooth, logów z procesu instalacji, listy odtwarzanych piosenek i innych zbędnych plików.

Do działania wymaga zainstalowanego w telefonie środowiska Python.