Deletor 2.7

Pomaga kasować zbędne pliki na podstawie nazwy czy też jej rozszerzenia. Posiada również możliwość zdefiniowania filtrów najczęściej usuwanych plików.