Delta Force: Land Warrior 1.00.31

Naprawia wszystkie zauważone do tej pory błędy.