Desert Rats vs Afrika Korps MP Demo

Przeznaczona do wieloosobowych rozgrywek w sieci wersja demonstracyjna znakomitej, trójwymiarowej strategii czasu rzeczywistego pt. Desert Rats vs Afrika Korps. Demo oferuje jedną z dostępnych w pełnej wersji map pt. Conquer 1, na której możemy toczyć rozgrywki z czterema innymi graczami jednocześnie, w trzech różnych trybach rozgrywki: Occupy all HQs, Kill All Enemies i Occupy 5 HQs.