Desk Topmost 1.00

Desk Topmost to program, który umożliwia włączenie całkowitej przezroczystości okien przez wciśnięcie jednego skrótu klawiszowego (domyślnie CTRL+Alt+D). Wyłączenie przezroczystości nastepuje po kliknieciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym pustym miejscu ekranu.