Desktop News 3.0 119

Obsługuje dziesiątki kanałów informacyjnych z całego świata.