Detector 1.2

Mikroskopijny monitor portów służący do zidentyfikowania połączeń nawiązanych z lokalnym komputerem w ramach określonych usług systemowych. Aplikacja wyświetla adres IP zdalnego agenta, nazwę komputera (jeżeli można ją określić) oraz czas nawiązania połączenia. Dzięki tej aplikacji można wyśledzić połączenia FTP, SMTP, POP3, DNS, FINGER, Telnet oraz monitorować dowolny, wybrany port.