DevWiz

DevWiz jest wygodnym narzędziem dla deweloperów, który pozwala na łatwiejsze zarządzanie i publikowanie projektów. Mamy tu zawartą listę czynności do wykonania, łatwe tworzenie listy zmian (changelog), dodawanie opisów takich jak rodzaj licencji czy też kategoria aplikacji, a także zautomatyzowane kopiowanie plików, pakowanie ich czy ładowanie.

DevWiz wykonuje także automatyczne kopie zapasowe projektów. Program współpracuje ze skryptami lub plikami wykonywalnymi (.exe).