dfoto klient 0.97

Program umożliwiający przeglądanie oraz podstawową obróbkę i korektę plików graficznych (np. fotografii cyfrowych). Funkcje edycyjne to między innymi bezstratne obracanie plików JPG (po kliknięciu prawym przyciskiem na miniaturze zdjęcia), przycinanie do formatu cyfrowego, korekcja barwy, nasycenia, kontrastu i poziomów.