Diamond Hacks 1.02 (HTC Touch Diamond)

Aplikacja pozwala łatwo i szybko skonfigurować do swoich potrzeb urządzenie HTC Touch Diamond. Pozwala na dostęp do ustawień telefonu, które nie są dostępne z poziomu interfejsu urządzenia.