Diamond TF3D Config 0.6.7 (HTC Touch Diamond/Pro)

Aplikacja pozwala na przystosowanie interfejsu TouchFLO 3D do potrzeb użytkownika. Za jej pomocą można zmienić styl wyświetlanej daty, język (dostępny polski) oraz spowodować automatyczne podświetlanie ekranu w razie nadejścia nowej wiadomości SMS.

Uwaga! Plik CAB należy skopiować do telefonu i tam uruchomić.