DigitEyeOCR 1.1

Darmowy program typu OCR (optical character recognition). Pozwala przekonwertować dokumenty na format PDF, LaTeX, DVI oraz HTML. W najnowszej wersji poprawiono mechanizm renderingu oraz usprawniono słownik.