Dirkod 1.3

Program "Dirkod" jest przeznaczony do szyfrowania treści informacji zawartych w różnego rodzaju plikach. Specyfiką tego programu jest jednak umiejętność szyfrowania tym samym hasłem wszystkich, różnorodnych nieraz plików zawartych w dowolnym katalogu. W procesie dekryptażu (rozszyfrowywania) pliki uzyskują swoje pierwotne nazwy. Powyższym operacjom podlegają również pliki systemowo zabezpieczone przed edycją - pliki ukryte i tylko do odczytu.

UWAGA! W wersji niezarejestrowanej długość hasła (bez względu na wpis w okienku) ograniczono do 1 znaku. Moc kryptograficzna takiego szyfowania jest zatem symboliczna.