Disciples II: Dark Prophecy 1.41

Patch naprawia kilka błędów w trybie multiplayer oraz dodaje szereg drobiazgów, np. nowe tła dla scen walki. Pełna lista poprawek znajduje się w pliku readme.txt.