Disk Image Plug-in 1.1

Kolejna wersja przydatnej wtyczki pozwalająca dodać do menu kontekstowego w Finderze opcję tworzenia obrazów dyskowych. Całość wymaga od użytkownika skopiowania gotowego polecania Automatora do teczki w katalogu domowym. W chwili obecnej wtyczka pozwala na tworzenie obrazów z katalogów. W najnowszej wersji wtyczka zapisuje obraz dysku z domyślną nazwą pliku, z którego tworzymy obraz. Poprawiono również działanie wtyczki, dzięki czemu wyeliminowano "zamrażanie" Findera podczas tworzenia pliku DMG.