DMS Forms 12.2.4.0

DMS Forms to program przeznaczony do zarządzania obiegiem dokumentów, zdefiniowanych w postaci formularzy. Formularz może składać się z dowolnej liczby pól: tekstowych, liczbowych, zawierających daty oraz list wyboru. Użytkownik posiadający dokument zapoznaje się z jego treścią, decyzjami, uwagami i zastrzeżeniami poprzednich użytkowników i na tej podstawie wydaje własne decyzje, wprowadza zastrzeżenia, uwagi. Rozbudowane, drzewiaste menu aplikacji dostarcza informacji o własnych dokumentach oraz w zależności od uprawnień daje wgląd do dokumentów innych użytkowników.

DMS Forms usprawnia przetwarzanie dokumentów, może całkowicie lub w znacznym stopniu wyeliminować obieg papierowego dokumentu. Dokumenty wewnętrzne mogą być przetwarzane wyłącznie w formie elektronicznej, dokumenty zewnętrzne po zarejestrowaniu w programie i zeskanowaniu mogą od razu trafić do archiwum.

UWAGA

Po zainstalowaniu wymagana jest aktywacja programu - program połączy się serwerem i pobierze klucz uprawniający do bezpłatnego używania programu przez okres testowy - 30 dni.