DocArena 7.0

DocArena to innowacyjny edytor tekstowo-graficzny dla producentów, biur projektowych i wykładowców (osób zajmujących się szkoleniami). Zastosowania: podręczniki, opisy i specyfikacje projektów, materiały szkoleniowe, opracowania naukowo-techniczne, prezentacje, karty techniczne.

DocArena ułatwia pracę nad złożonymi opracowaniami, posiada graficzny edytor interaktywnych plansz, diagramów i stron tytułowych, a także wygodny edytor wzorów. Opracowania aplikacja składa do formatów: PDF (dokumenty i kompletne książki), CHM (podręczniki i interaktywne prezentacje w formie e-book), HTML (bazy wiedzy on-line), EPUB (książki w formie e-book).

W najnowszej wersji dodano :

- eks­port HTML: op­cja Ca­łość w je­dnym pli­ku.

- hi­per­łą­cza z obiek­tów Vec­to są po­gru­po­wa­ne, a na­głów­ki grup za­wiera­ją pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o obiek­tach (obraz 1).

- ła­twiej­sze odnaj­dy­wa­nie za­kła­dek z obiek­ta­mi

- szyb­sza pra­ca z du­ży­mi obra­za­mi dzię­ki prze­su­nię­ciu czę­ści opera­cji na czas wolny

- i inne

UWAGA

Wersja demo posiada ograniczenia w zakresie składu tekstu i rysunków.


Liczba pobrań: 2687
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Proidea Software
Rozmiar:3.82 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje
Programy producenta
Liczba pobrań: 2687
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Proidea Software
Rozmiar:3.82 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych aplikacji i gier:

Inne wersje
Programy producenta
Program miesiąca