DocJector 1.0

Odmontowanie różnych napędów pochowanych pod wieloma oknami aplikacji i Findera zawsze nastręczało nieco trudności. DocJector to proste rozwiązanie, którego szukałeś. Kliknięcie na ikonę DocJectora w Docku powoduje ukazanie się menu ze wszystkimi zamontowanymi urządzeniami (płytami CD, DVD, obrazami dysków itd.). Zaznaczenie napędu spowoduje natychmiastowe odmontowanie lub wypchnięcie.