Dokument dot. mediów elektronicznych przygotowany przez KRRiT

Dokument KRRiT: "Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005 – 2020".

Plik w formacie PDF.