Dokumenty 1.0.1

Dokumenty to program" target="_blank" class="link">program dla biur i firm. Służy do zarządzania dużą ilością dokumentów, a przyda się szczególnie podmiotom, prowadzącym dokumentację HACCP oraz ISO. Zakupując licencję na ten program będziesz mógł:

- Zapisywać dokumenty w centralnej bazie danych,

- Opcjonalnie zapisywać dokumenty w współdzielonym folderze,

- Za pomocą mechanizmów rozdzielników oraz statusów można zdefiniować prosty obieg dokumentów (np: Faktury idą do Sekretariatu, później do księgowości, później do Szefa i wracają do sekretariatu).

- Akceptować lub odrzucać dokument przez pracowników. Program przechowuje historię akceptów i odrzuceń wraz z datą oraz przyczyną odrzucenia,

- Przypisywać użytkownikom KOMÓRKI ORGANIZACYJNE do których należą. Użytkownik może należeć do więcej niż jednej komórki organizacyjnej,

- Przypisywać dokumentom ROZDZIELNIK,

- Użytkownik po zalogowaniu ZOBACZY TYLKO TE DOKUMENTY, KTÓRE GO DOTYCZĄ Z ROZDZIELNIKA,

- Automatycznie grupować dokumenty w folderach (np: Zarządzenia, Polecenia, Pisma itp.)

- Automatycznie grupować dokumenty po dowolnych statusach (np: Dokument do podpisu u Szefa, Dokumenty w księgowości itp...)

- Przypisywać użytkownikom prawa dostępu do dokumentów (tylko do przeglądania, wszystkie operacje dozwolone),

- Dołączać w dokumentach odnośniki do innych dokumentów,

- Inne funkcje na życzenie,

Dokumenty to program, który może być dołączony do dowolnej innej aplikacji Intermus.