Domowe Finanse 6.0.5

Program kataloguje przychody i rozchody szeregując je według zdefiniowanych przez użytkownika grup wydatków (wydatki na czynsz, kosmetyki, opłaty). Przechowuje informacje o zaciągniętych długach oraz przyznanych pożyczkach. Umożliwia stworzenie listy wydatków zaplanowanych oraz sporządzenie na jej podstawie prognozy przyszłych rozchodów. Rejestruje operacje na rachunkach bankowych, takie jak wpłaty i wypłaty gotówki, prowizje i opłaty bankowe.

Zebrane dane można analizować tworząc bilans, prognozy, zestawienia i podsumowania stanu budżetu, sporządzając wykresy zestawieniowe lub drukując raporty. Program na bieżąco analizuje dane i w określonym terminie informuje użytkownika o zaplanowanych wydatkach, ważnym spotkaniu czy też o konieczności zapłacenia rachunku telefonicznego.

Funkcje programu:

- rejestracja przychodów i rozchodów, długów i pożyczek;

- planowanie i prognozowanie wydatków;

- grupowanie wydatków w definiowanych kategoriach;

- prowadzenie kilku rachunków bankowych;

- tworzenie bilansu i podsumowania stanu budżetu;

- powiadamianie o terminach płatności;

- rejestr stanów liczników energii elektrycznej, gazu, wody;

- kalendarz spotkań, wydarzeń, imienin;

- notatnik, lista zakupów do zrobienia;

- pobieranie aktualnych kursów walut NBP poprzez Internet;

- eksport danych do Microsoft Excel;

- generowanie wykresów, zestawień, wydruków;

- łatwość obsługi.

W najnowszej wersji poprawiono kłopoty związane z doinstalowywaniem nowych dodatków do programu.