Doom III: Multiplayer movie

Pierwsze fragmenty rozgrywki z trybu multiplayer 'Dooma III'.