Download Controller 1.1

Prosta w obsłudze aplikacja monitorująca wcześniej zdefiniowane, pobierane przez użytkownika pliki. Program potrafi współpracować z praktycznie każdym narzędziem sieciowym (np. przeglądarką lub programem pocztowym), kontrolując pobierane przez niego pliki, a następnie podejmując zadeklarowane wcześniej reakcje:

- rozłączenie aktywnego połączenia,

- wyłączenie komputera,

- odtwarzanie pliku WAV

- wyświetlenie komunikatu tekstowego (opcje można łączyć ze sobą).

Program zaraz po uruchomieniu ukrywa się w zasobniku systemowym.