Download Druid 2.0

Oferuje typowe funkcje dla menedżerów pobierania, jak np. wznowienie przerwanego transferu. Program wyróżnia się silną integracją z przeglądarką internetową Microsoftu (niestety nie współdziała z produktami konkurencji). Po zainstalowaniu Download Druida na pasku narzędziowym Internet Explorer pojawią się dwa nowe przyciski. Jeden z nich uruchamia panel kontrolny programu, który będzie widoczny z lewej stron okna przeglądarki. Można w nim obserwować postępy w pobieraniu plików, a także dokonać podstawowej konfiguracji, np. określić rozszerzenia plików, które nie będą pobierane przez program. Z kolei drugi przycisk służy do wywoływania okna, w którym wyświetlana jest lista wszystkich plików, które mogą zostać pobrane z aktualnie przeglądanej strony WWW.