Dr. Lynch: Grave Secrets

Dr. Lynch: Grave Secrets to wersja demonstracyjna gry przygodowej. Wcielamy się w Dr. Ignatiusa Lyncha, który prowadzi wykopaliska archeologiczne w niewielkim miasteczku w Anglii. W trakcie prowadzonych prac zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Naszym zadaniem jest odnalezienie przyyczyny nietypowych zjawisk.

W Dr. Lynch: Grave Secrets będziemy odnajdywali ukryte na planszy przedmioty oraz rozwiązywali szereg łamigłówek.