Draco Organizer 3.12

Draco Organizer to nowoczesny program typu Personal Information Manager (PIM), umożliwiający przechowywanie kompleksowej informacji osobistej. Program pozwala przechowywać typowe informacje związane z czasem: zadania, spotkania i rocznice.

Draco Organizer umożliwia także zapamiętanie danych teleadresowych osób i firm, tworzenie grup osób oraz prowadzenie zapisków w notatniku. Odporny na większość wirusów skryptowych, wbudowany klient pocztowy pozwala wysyłać i odbierać wiadomości pocztowe od współpracowników bądź znajomych. Dodatkowo wyświetla aktualne informacje z wybranych serwisów informacyjnych oraz pogodę. Aplikacja Draco Organizer umożliwia także alarmowanie użytkownika o zadaniach lub spotkaniach za pomocą wiadomości SMS.