Dragon Age: Dawn of the Seeker BTS Trailer

Dragon Age: Dawn of the Seeker BTS Trailer przedstawia nam proces powstawania filmu. Możemy zobaczyć bohaterów od początkowego szkicu do gotowego modelu

Dragon Age: Dawn of the Seeker będzie opowiadał o Cassandrze Pentaghast będącej poszukiwaczką. Zobaczymy Orlasi i Kirkwall oraz wiele innych lokacji.