DreamMail 4.6.9.0

DreamMail jest interesującym, darmowym klientem pocztowym wymagającym mało zasobów systemowych. Mimo niewielkich rozmiarów program posiada wszystkie spotykane w nowoczesnych klientach pocztowych POP3 zaawansowane rozwiązania.

DreamMail zawiera m.in..: funkcje obsługi wielu użytkowników i szyfrowania emaili, kompresji i naprawy baz danych, filtrowania i wyszukiwania emaili, posiada prosty filtr antyspamowy, edytor szablonów, czytnik RSS, menadżera zarządzania kontaktami, opcję tworzenia notatek, możliwość uruchamiania w zasobniku systemowym wraz z wyskakującymi okienkami powiadomień o przychodzących emailach. Na specjalną uwagę zasługuję funkcja zdalnego zarządzania kontami pozwalająca na przykład usuwać niechciane emaile bezpośrednio z serwera oraz funkcja Webmail pozwalająca zalogować się i wyświetlić w oknie programu konto w formie online co umożliwia zarządzanie bezpośrednio z programu wszystkimi zaawansowanymi funkcjami kont niedostępnymi poprzez większość klientów pocztowych.

Funkcja Webmail pozwala też na tworzenie specjalnych skryptów logowania w celu automatycznego logowania do konta online. Program posiada wyjątkowo rozbudowane możliwości konfiguracyjne. Użytkownik może praktycznie dostosować do swoich potrzeb wszystkie możliwe funkcje programu, sposób wyświetlania emaili i wyglądu interfejsu (program umożliwia pełną personalizację pasków narzędzi i obsługuje skórki), udostępnia użytkownikowi nawet tak zaawansowane ustawienia jak określenie wielkości używanych przez DreamMail zasobów systemowych (pamięć, liczba jednocześnie wykonywanych operacji). Z ciekawostek można wspomnieć o możliwości wysyłania anonimowych emaili oraz funkcji Mail Express pozwalającej na wysyłanie emaili z pominięciem serwera SMTP nadawcy.

Program korzysta z sinika Internet Explorera do wyświetlania zawartości emaili, więc do użytkowania DreamMaila wymagana jest instalacja IE w systemie. Dostępny jest polski pakiet językowy.

Zmiany w tej wersji:

Poprawiono wyświetlanie stron kodowych, wybieranych w edytorze wiadomości dla systemu Win/7.

Poprawiono luki w zabezpieczeniach szyfrowania e-maili.

Naprawiono błąd pojawiający się podczas wyszukiwania informacji w bazie danych.

Naprawiono odświeżanie zmodyfikowanych kontaktów na liście kontaktów.

W przypadku wystąpienia problemów podczas importowania kontaktów z csv, w katalogu programu utworzony zostanie plik z opisem problemu.

Naprawiono problem z kolejnością stosowania filtrów.

Naprawiono problem z zamknięciem bazy danych po imporcie.

Poprawiono kod likwidując problem występujący przy przełączaniu wyświetlania menu.

Naprawiono problem występujący przy zapisywaniu książki adresowej.

Usunięto problem powodujący zawieszenie programu w przypadku wykrycia wirusa.

Ulepszono aktualizację bazy danych IP (istotne dla wersji chińskiej).

Ulepszono algorytm efektywności wykrywania nowych wiadomości e-mail pod win7 - zdarzało się że program przestawał odpowiadać.

W oknie kontaktów poprawiono wybór rekordu do edycji przy pomocy przewijania kółkiem myszy.

Usunięto problem z przyporządkowaniem adresu do grupy.

Przeniesienie nazwy załącznika do tematu wiadomości, jeśli pole tematu jest puste.

Dodano wybór zdarzenia przy dwukrotnym kliknięciu w plik załącznika.

Do menu myszy na folderze - dodano nowe polecenie "Oznacz wszystkie jako przeczytane".

Dodatkowa opcja w ustawieniach aktualizacji programu.