DreamSys Server Monitor 3.1

DreamSys Server Monitor za pośrednictwem podstawowych protokołów sieciowych monitoruje działanie określonych komputerów. Sam program jest dość prosty w działaniu i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na kontrolowanym komputerze. Przykładowo może on w ustalonych odstępach czasu wysyłać pod konkretny adres IP odpowiednie zapytanie – podobnie jak program ping. Jeśli nie dostanie żądanej odpowiedzi, stwierdzi, że komputer przestał działać.

W polu email address należy wpisać "free", a w polu registration key należy wpisać "5i68-c94q-5SRV-I8PO-IaNv-eFyp"