DropCommand 1.0

Umożliwia przeciąganie i upuszczanie elementów w oknie wiersza poleceń.