Drzewo Genealogiczne II 2.16.0.0

Drzewo Genealogiczne II to nowe wydanie popularnej aplikacji, pozwalającej na zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji na temat członków rodziny, stopnia pokrewieństwa oraz ich danych. Mamy tu wszystko, co tylko niezbędne dla komfortu używania aplikacjai – przejrzysty interfejs, możliwość dodawania informacji o każdej osobie (zarówno tekstowych, jak i zdjęć czy też linkow), a także mechanizm weryfikujący poprawność informacji.

Drzewo Genealogiczne II jest programem, który pozwala wydrukować wszystkie zgromadzone dane, a także automatycznie generuje serwis HTML, który możemy zamieścić w sieci. Wygodne jest także kalendarium rodzinne, w którym zawarte zostaną wszystkie istotne dla danego rodu daty (np. narodzin, małżeństw, itp.). Możliwości aplikacji można sprawdzić dzięki wersji demonstracyjnej.

Nowości w tym wydaniu:

- Karta Zdjęcia grupowe. Dodano funkcje eksportu zdjęcia grupowego do pliku w formacie PDF.

- Karta Zdjęcia grupowe. Rozszerzono wyświetlaną informację o wybranym zdjęciu grupowym o listę osób widniejących na zdjęciu.

- Raport Lista osób. Dodano funkcję generującą bezpośrednio plik PDF. Funkcja przydatna jeżeli wybrano wiele kolumn.

- Formularz rodzinny. Dodano komunikat podczas dodawania współmałżonka (Sekcja Związek --> przycisk Dodaj) - program będzie się pytał, czy zmienić nazwisko dla żony, jeżeli będzie inne niż nazwisko męża.

- Widok drzewa. Dodano możliwość ustawienia koloru ramki i obwódki dla tła widoku drzewa, gdy wybrana została tekstura. Obecnie gdy wybrano teksturę to ramka nie była rysowana.

- i wiele innych