DTSysView 1.5 (Windows Mobile 2003)

DTSys to program, za pomocą której użytkownik może zobaczyć wszystkie uruchomione w danej chwili aplikacje oraz wyłączyć je, sprawdzić dostępną pamięć, poziom napięcia oraz stworzyć odnośniki w menu Start.