Dual Monitor Tools 2.4

Dual Monitor Tools umożliwia zarządzanie dwoma monitorami lub większą ich ilością. Ten darmowy program posiada kilka wygodnych komend, dzięki którym praca na stanowisku wielomonitorowym będzie wygodniejsza i szybsza. Komendy te to:

- Swap Screen -umożliwia wykonywania za pomocą skrótów klawiszowych takich operacji jak minimalizacja okien na wybranym monitorze, umieszczenia aktywnego okna, wybór zasięgu kursora oraz obracania obrazu na monitorach

- Dual Wallpaper - umożliwia ustawienie różnych tapet na monitorach lub wybranie jednego obrazka na wszystkie

- DisMon - pozwala na wyłączenie wybranych monitorów w momencie uruchomienia wybranej aplikacji

- Dual Snap - przechwycenie obrazu z jednego monitora i pokazanie go na innym

Dual Monitor Tools nie posiada polskiej wersji językowej. Aplikacja posiada otwarty kod źródłowy. Z podobnych aplikacji polecamy Mpowersaver.